ยินดีต้อนรับสู่ หจก.ไทย-ทัศน์ เอ็นจิเนียริ่ง 

Thai-Tas Engineering Partnership Limited (Part.,Ltd.)

วิสัยทัศน์ผู้บริหารฯ  :

           "เราดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ผลิตและควบคุมคุณภาพตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความประทับใจต่อการให้บริการของเราทุกคน และมีความพึงพอใจในสินค้าของเรามากขึ้นยิ่งๆขึ้นไป"

 คุณจิริญา ขำสา

กรรมการผู้จัดการฯ

     8/1/2567


ผู้บริหาร.mp4

  หจก.ไทย-ทัศน์ เอ็นจิเนียริ่ง 

    สถานที่ตั้ง: 19/12 หมู่ 5  ตำบลสวนหลวง  อำเภอกระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 74110

                   Tel. : Tel. : 081-8566144,088-6988563   Fax.: 02-4294814 

    เป็นผู้ผลิตและรับฉีดชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น


  นโยบายคุณภาพ Quality Policy :  

           "คุณภาพ คงทน สะอาด ปลอดภัย สุขอนามัย เน้นความพอใจของลูกค้า"